Privacybeleid

De Varsseveldse Ondernemers Vereniging (VOV) verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u wat we met uw gegevens doen.

Toepasselijkheid
Deze verklaring is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline, en gaat over de verwerking van gegevens die u ons zelf ter beschikking stelt.

Gegevensopslag
De VOV slaat de volgende persoonsgegevens op van haar leden:

  • naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;

Hoe we u informeren over nieuws en onze activiteiten
We kunnen u, los van de informatie op onze website www.varsseveld.eu of facebook  op de hoogte brengen van nieuws en activiteiten dit via alle gangbare media, waaronder in ieder geval te verstaan per post, per e-mail, per digitale nieuwsbrief, of via sociale media en per telefoon.

Doeleinden en gegevensverwerking
De VOV verzamelt persoonsgegevens op diverse manieren. Het meest uitgebreid is de administratie van onze leden.

Informatie en gegevensverwerking
De VOV informeert u over de gegevensverwerking wanneer u lid wordt of u ons op een andere manier uw gegevens toevertrouwt. Bij het verzenden van een formulier op onze website vragen we uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Als u lid wordt, dan moeten we om fiscale redenen uw gegevens bewaren tot zeven jaar na het eindigen van uw lidmaatschap.

Beveiliging en uitwisseling
De VOV zorgt voor passende beveiliging van uw gegevens, welke in lijn is met de geldende wettelijke eisen. Alleen de bestuursleden van de VOV hebben toegang tot de ledenadministratie.

Alleen als de VOV hier wettelijke toe wordt verplicht stellen we deze gegevens beschikbaar met alleen de toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten.

Uw rechten
U kunt de ledenadministratie van de VOV altijd vragen welke gegevens we van u hebben. Als deze gegevens niet juist zijn, dan zullen wij die op uw verzoek corrigeren.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en niet gedeeld met derden, behalve na uw expliciete toestemming daartoe.

Website, nieuwsbrief en sociale media
Wanneer u onze website bezoekt, dan kunnen bepaalde gegevens die zijn gerelateerd aan uw bezoek worden verzameld en geanalyseerd. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om de website van de VOV te optimaliseren. Wij verzamelen geen persoonsgerichte informatie, tenzij u die zelf aan ons toestuurt. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Op de sociale media houden wij alleen geanonimiseerde statistieken bij.

Wijziging van deze verklaring
De VOV heeft het recht om deze verklaring zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht zodra de nieuwe verklaring is gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de VOV via de contactpagina op de website.

Deze privacyverklaring is vastgesteld in 2023.